02.05.2023

Домашни насилници манипулират жертвите си - експерти посочиха как да решим проблема

Адвокатът по семейно право Райна Аврамова и психологът д-р Юрий Кацаров се обявиха за работа със специалисти и законови промени. Четири пъти повече са жертвите на домашно насилие през 2022 г. В първите месеци на 2023 г. станахме свидетели на няколко фрапиращи случая.

04.01.2023

Деница Петрова изрази своята благодарност под формата на стихотворение към адвокат Аврамова

Деница Петрова е клиент на адвокатска кантора „АВРАМОВА“. За работата по нейният казус, своята благодарност към адвокат Аврамова, тя изрази под формата на стихотворение. Безкрайно щастливи сме, когато нашите клиенти са удовлетворени. За нас е удоволствие. Благодарим Ви, Деница Петрова!

21.04.2022

Висшият адвокатски съвет е конституиран като заинтересована страна по конституционно дело №3/2022 год. относно установяване на противоконституционност на §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс

„Висшият адвокатски съвет е конституиран като заинтересована страна по конституционно дело №3/2022 год. относно установяване на противоконституционност на §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс /ПЗР на ЗИДСК, обн. ДВ, бр.103 от 04.12.2020 год./ образувано по Искане на омбудсмана на Република България. Във връзка с дадената от Конституционния съд на Република България възможност на Висшият адвокатски съвет да представи становище, срокът за което изтича на 26.04.2022 год., в качеството си на адвокат с повече от 22 години тясна специализация в областта на семейното и наследствено право депозирах на 21.04.2022 год. в деловодството на Висшият адвокатски съвет своето правно мнение. Предоставям същото и публично в цялост.“

08.04.2021

Един от кандидатите за председател на органа – адв. Райна Аврамова – сезира здравния министър за нормативни пробойни относно организацията на общите събрания на колегиите в страната

Възможно ли е COVID кризата и съпътстващите я здравни мерки да доведат до хаос и, в най-лошия сценарий, до касиране на изборите за органи на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС), предстоящи през май? Този въпрос си задава един от кандидатите за председател на органа – адв. Райна Аврамова – която е съзряла нормативна празнота по отношение на организацията на предстоящите общи събрания на колегиите в страната.

Както „Правен свят“ писа, се очаква на 24 и 25 април 2021 г. да се проведат общи събрания по колегии за излъчване на делегати, които да се включат в предстоящото на 29 и 30 май 2021 г. общо събрание на адвокатурата, по време на което реално ще се случат изборите за ново ръководство на ВАдвС. Патова обаче се оказва ситуацията, след като в последната заповед на здравния министър провеждането на подобен тип мероприятия, като общото събрание на колегиите в страната, са забранени до 30 април. Така на практика ще се окаже, че в последствие в общото събрание на адвокатурата по време на изборите, част от колегиите ще участват със старите си делегати от миналата година, докато друга част - може и да са избрали нови такива, въпреки заповедта на министъра, която изглежда неясна за гилдията. Именно последното крие и сериозно основание за последващо касиране на изборите и обявяването им за нередовни.

Адв. Райна Аврамова

За да се избегнат подобни проблеми обаче, адв. Аврамова е сезирала здравния министър Костадин Ангелов с писмо, в което го моли изрично да уточни дали въпреки наличната заповед общите събрания на колегиите за избор на делегати са допустими, доколкото провеждането им е залегнало в Закона за адвокатурата. „На практика тези събрания са приравнени на парламентарни избори. Моля ви за становище дали, ако бъдат проведени общи събрания на 27-те адвокатски колегии в страната, ще е налице нарушение на Вашата заповед“, пише адв. Аврамова до министъра.

В тази връзка тя настоява и, ако проф. Ангелов се произнесе, че общите събрания са допустими, то това да бъде отразено изрично в заповедта му от 31 март 2021г. Предвид това, че общите събрания са на прага, тя моли и за решение по казуса в спешен порядък.

Молбата на адвокат Аврамова вече е при главния секретар на министъра, а становище по нея се очаква до вторник.

Page 2 of 15