17.03.2019

Докога българската адвокатура „ще гълта вода и ще се дави“? Дисциплинарни производства срещу адвокати. Проблеми в АДВОКАТСКАТА ГИЛДИЯ ! ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА, необходимост !

Докога българската адвокатура „ще гълта вода и ще се дави“? Дисциплинарни производства срещу адвокати. Проблеми в АДВОКАТСКАТА ГИЛДИЯ ! ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА, необходимост !

13.03.2019

Репресиите срещу българските граждани чрез упражняване на натиск над адвокатите им и борбата на адвокатите за свободна защита на правата и законните интереси на гражданите.

Лишаване на адвоката от съдебна защита при налагане на дисциплинарни наказания. Докога българската адвокатура „ще гълта вода и ще се дави“? Готова ли е българската адвокатура да се оттласне от дъното и да излезе на повърхността? Участници: адв. Райна Аврамова - АК София, адв. Христо Чолаков - АК София, адв. Ангел Ангелов - АК Кюстендил, адв. Владислав Янев - АК София, адв. Данчо Стоянов - АК Враца, адв. Пламен Велчев - АК Варна, и други български адвокати.

24.09.2018

Масово изпращане на нежелани съобщения от r.avramova@sydebni-advokati.com

Уважаеми физически и юридически лица, на 24.09.2018 г. след около 10:00 часа GMT+3 (EEST) е констатирано разпостранение на SPAM / масово изпращане на нежелани съобщения / от електронна поща r.avramova@sydebni-advokati.com. Уведомявам Ви, че следва да не отваряте тези съобщения - особено, ако не сте клиенти на кантората. В случай, че сте наши клиенти Ви моля, преди отваряне на съобщението да се свържете с мен на посочените в сайта телефони. адв. Райна Аврамова

11.04.2018

Предаването “РЕЗОНАНС” - Функцията на адвоката е да защитава правата и законните интереси - телевизия “ЕВРОКОМ” 11.04.2018 г.

Функцията на адвоката е да защитава правата и законните интереси на гражданите и ЮЛ пред съда, институциите и организациите в държавата. Доколко, обаче това остава само добър дух в добър закон и как можем всички да се борим за хората отстояващи гражданските ни и стопански интереси. И не на последно място могат ли адвокатите да разчитат на защита от ВАдвС и адвокатските колегии чиито членове са, когато изказват становище по дадено дело в съда, публичното пространство и социалните мрежи?

23.03.2018

“РАЗВОДА-как да се защитим” предаването “ОколоСВЕТСКО”- телевизия BULGARIA ON AIR-23.03.2018 г.

“Държавата трябва да осигури икономически и социални условия на своите граждани, защото това е сигурна гаранция за запазване на брака и създаване на една стабилна среда за отглеждане на децата ни!”

Page 6 of 15