Created Time: 8/16/2023 10:00:03 AM


Въпросите свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите. Когато родителите не постигнат съгласие, спорът между тях се решава от районния съд по настоящия адрес на детето, който да замести липсващото съгласие на единия родител. С оглед защита правата на детето, заместването на съгласието трябва да се отнася за определен, конкретен случай, за да може съдът да прецени дали излизането извън пределите на страната е в изключителен интерес на детето, като се вземе предвид и правото на родителите да осъществяват пълноценно общуване с него. Именно с оглед конкретната преценка на интереса на детето, е недопустимо да се дава от съда заместващо съгласие безсрочно, за неопределен период и за много дълъг период -до навършване пълнолетие на детето и без да са описани конкретните факти, обуславящи необходимостта на детето да напуска териториалните предели на Република България. 🙂 Надаваме се, че тази информация Ви е била полезна. 👉 Винаги е препоръчително да потърсите консултация с адвокат относно конкретните правни въпроси, свързани с Вашия случай. Ние, от адвокатска кантора "Аврамова", сме готови да Ви помогнем. ☎️ Свържете с нас на телефон 📱 +359 88 892 5238 или чрез електронна поща ✉️ raina@avramova.lawyer #адвокат #юридическопредставителство #право #адвокатскакантора #закон #адвокат #съдебенадвокат #правосъдие #справедливост #закони #lawyer #lawyers #law #lawfirm #lawyerlife #lawyerservices #legal #justice #attorney #attorneys #attorneylife #attorneyatlaw #court #businesslaw #career #Аврамова #адвокатскаКантора #адвокатура #правни #услуги #София

Post Picture